Naše škola

Jak vypadá den v naší škole

Jsme spolu od pondělí do středy. Den začínáme v 9:00 pohybovými hrami a následným ranním kruhem, kde se všichni setkáme a vytvoříme si program, který vzniká jak z naší strany, tak ze strany žáků. Jedná se o nabídku a žák si pode svého uvážení vybírá, které aktivity se zúčastní nebo si zvolí vlastní. Program končí v 17:00 hodin společnou reflexí v kruhu a odjezdu. Někteří žáci odjíždějí domů, ostatní se podílejí na přípravě večeře a večerních klubů (filmový klub, čtenářský klub, filosofický klub, divadelní klub). Večerka je ve 21:00 hodin.

V úterý je podobný režim dne, ale je to i den Otevřené školy, kdy přijíždějí další děti na vzdělávací hry. Naše děti se podle svého rozhodnutí mohu stát průvodci nebo mohou pracovat na svých projektech.

Středa je dnem na dokončení a prezentaci projektů, vytvoření výstupů pro portfolia a diskuzím. Ve 14:00 hodin děti odjíždějí domů.

Jako průvodci nabízíme vzdělávací hry, projekty a aktivity, kterých se děti po svobodné volbě mohou zúčastnit. Veškeré aktivity máme rozděleny do věkových kategorií. Žáci se rozhodují kdy a kterou aktivitu navštíví podle sebe. Vzdělávací aktivity jsou sestaveny tak, aby obsahovaly výstup, který si žák zanese do svého portfolia. Vybrané vzdělávací aktivity jsou "základní" a jsou opakovány 3x v průběhu měsíce. Jeden z termínů by měl žák absolvovat. Žáci jsou těmi, kdo si volí tempo, pořadí aktivit i vlastní plán. Je to na nich - učí se tak rozhodovat, plánovat, organizovat svůj čas...

Dobu a intenzitu pobytu si žák volí podle sebe. Může být na denním studiu (9:00 - 17:00) nebo na internátním pobytu (pondělí - středa). 

Školné a stravování

A/ denní studium (pondělí - středa) bez přespání je 3.800 Kč měsíčně

B/ internátní pobyt / přespání je 100 Kč za noc

Pro sourozence je sleva 30%. Školné se platí standardně ve dvou splátkách, ale je možné se domluvit i na měsíční platby.

Školné zahrnuje veškeré náklady na učebnice, pomůcky, materiál, náklady na lektory. Cena nezahrnuje stravné, cestovní náklady, vstupné a externí lektory.

Příspěvek na provoz zřizovatele školy: každý kalendářní rok se platí příspěvek 1.200,- Kč za dítě, který slouží na pokrytí nákladů zřizovatelské organizace. 

Cena stravování (nakupujeme v Bio Nebio a bezobalových obchodech, vaříme z kvalitních surovin): snídaně 30 Kč / oběd 50 Kč / večeře 50 Kč, svačina je v ceně školného.