Bermudský trojúhelník

Bermudský trojúhelník

PROLOG

Bermudský trojúhelník je záhada, kterou se zatím nepodařilo přesně vysvětlit. Zmizení lodi Cyclops. Zmizení letu číslo 19. Zmizení lodi Marine Sulphur Queen. A další neobvyklé situace jako posuny času, chaotické chování kompasu nebo tajemná světla na obloze či pod hladinou moře. Teorie jsou různé.

Podle legendy u nás na mlýně v Jamkách přebýval bývalý kapitán Marine Sulphur Queen, který tady zanechal svoje zápisky, ze zážitků v bermudském trojúhelníku. My jsme je našli. Jsou z velké části neúplné, ale jsou na nich zásadní informace.

Hledáme průzkumníky, kteří nám pomohou rozluštit další indicie. Průzkumníky, kteří mají odvahu vydat se k bermudskému trojúhelníku a najít zbytky lodě Marine Sulphur Queen.

Vzdělávací hra Tajemství bermudského trojúhelníku© zve k objevování, aktivnímu pohybu v přírodě a zároveň upevňuje a rozvíjí školní výstupy a učivo. Formou vzdělávacích postupů (zážitková pedagogika, terénní výuka) podporujeme cíle základního vzdělávání a klíčové kompetence žáků.

Vzdělávací hra je realizována bez aktivní podpory pedagoga a vyžaduje týmovou spolupráci žáků. Počet hráčů je limitován (min. 10 a max. 20 žáků) a odehrává se v terénu (louka, les, potok, pole). Celkový čas včetně reflexe a vyhodnocení je 180 minut. Výstupem je pracovní list. Součástí je společný oběd a prohlídka našeho centra.

Vzdělávací hra Tajemství bermudského trojúhelníku© seznámí žáky s jinou podobou geometrie a matematiky (např. sestrojování trojúhelníku ve čtvercové síti / práce s pravítkem a kružítkem / měření délek / převod jednotek / určení rovinných obrazců / orientace v mapě / prostorová orientace / sčítání, odčítání, násobilka / prostorová orientace / Pythagorova věta).

Vzdělávací hra Tajemství bermudského trojúhelníku© je určena pro všechny kategorie žáků. Nabízíme 3 varianty podle věku. Počet hráčů je limitován (min. 10 - max 20 žáků).

Pro 1. trojročí (1. - 3. ročník ZŠ), termín po dohodě

Rozvíjíme témata: obvod trojúhelníku / sestrojování trojúhelníku ve čtvercové síti / práce s pravítkem a kružítkem / určení bodu / měření délek / převod jednotek / určení rovinných obrazců / orientace v mapě / prostorová orientace / větší, menší, rovnost a nerovnost / sčítání, odčítání, násobilka

Pro 2. trojročí (4. - 6. ročník ZŠ), termín po dohodě

Rozvíjíme témata: druhy trojúhelníků / sestrojování trojúhelníku / desetinné číslo / osová souměrnost / trojúhelník a čtverec / základní práce s úhlem / těžnice / sestrojování trojúhelníku ve čtvercové síti / práce s pravítkem a kružítkem / převod jednotek / orientace v mapě / prostorová orientace

Pro 3. trojročí (7. - 9. ročník ZŠ), termín po dohodě

Rozvíjíme témata: obsah trojúhelníku / práce se zlomky / Pythagorova věta / trojúhelník a kužel / trojúhelník a kruh / podobnost / sestrojování trojúhelníku / druhy trojúhelníků / osová souměrnost / procenta / těžnice / práce s pravítkem a kružítkem / převod jednotek / orientace v mapě / prostorová orientace

Pro smíšené skupiny domškoláků lze témata modifikovat.

Časová dotace: začátek hry v 10:00, konec hry + reflexe 13:00, oběd 13:30, odjezd 14:00 hod.

Hra v terénu 120 min. / reflexe 60 min. / oběd 30 min.

Cena za žáka: 300 Kč (zahrnuje oběd)

Rezervace: diamant.petr@gmail.com

Vzdělávací hra Tajemství bermudského trojúhelníku© je součástí výukového projektu Lesní Montessori školy Jamky. Autorem je Jan Hečko. 

Kontakt: Petr Diamant, hry@lesnimontessoriskola.cz, tel.: 602 367 552