Lesní Montessori   v Jamkách

Poslání

Naši vizi je svobodné dítě, které má svou vlastní zodpovědnost úměrnou svému věku, učitelem mu je vlastní svoboda, kreativní prostředí, příroda a vědomí průvodci. Vedeme děti k sebeřízenému vzdělávání a respektování sebe sama, tudíž i ostatních, které potkáváme na své cestě. Poskytujeme podmínky k učení jako přirozené součásti života. Vytváříme bezpečné prostředí, které je otevřené, čestné, důvěryhodné a svobodné, takže v něm dítě může dobrovolně setrvávat a přirozeně se samo učit, pokud chce. 

Přirozená forma vzdělávání

Chceme nechat žít a kreativně růst naše děti, chceme jít vlastní cestou a mít víc svobody. Dítě je člověk. Člověk je zvídavý. Neustále se učí. Učení je přirozenou součástí života. Komunikovat se světem a druhými lidmi se učíme nejlépe nápodobou, hrou, neustálým překonáváním překážek, děláním mnoha chyb a možností zažít důsledky svých činů. Ideálním prostředkem je hra a příběh. Naše základní kameny vzdělávání. 

Otevřená škola

Na vybrané projekty (vzdělávací hry) zveme i další děti, které jsou na IV nebo IVP a unschoolery. Pořádáme badatelské týdny a nabízíme coworking pro rodiče, kteří potřebují být nablízku svým dětem.  

Status

V současné době nemáme registraci MŠMT a fungujeme jako komunitní centrum. Nejsme kmenová škola.